top of page
city-element1-840x500.jpg

Konsolidační balíček – oblast daně z příjmů

25. 10. 2023

Projednávání tzv. konsolidačního balíčku postupuje legislativním procesem. Očekáváme jeho schválení a vyhlášení již beze změn nejpozději v první polovině prosince. Hlavní změny v oblasti daně z příjmů spočívají ve změně výše sazeb a také v odlišné úpravě některých ustanovení, jako jsou odpisy, zaměstnanecké benefity nebo limity pro osvobození.

Přinášíme vám výčet nejvýznamnějších změn:

PRÁVNICKÉ OSOBY:

 • zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob z 19 % na 21 %;

 • úpravy ve zdanění celé řady zaměstnaneckých benefitů;

 • úprava v daňové uznatelnosti na stravování zaměstnance na straně zaměstnavatele;

 • rozšíření daňové uznatelnosti zaměstnavatele o sociální podmínky nebo péči o zdraví rodinného příslušníka zaměstnance;

 • rozšíření daňové uznatelnosti zaměstnavatele na provoz zařízení pro děti předškolního věku;

 • odstranění výjimky pro daňovou uznatelnost tichého vína do 500 Kč v souvislosti s reprezentací;

 • úpravy v oblasti mimořádných odpisů, které se nově budou vztahovat pouze na bezemisní vozidla a jejich prodloužení do roku 2028;

 • zavedení omezení ve výši odpisů v případě vozidel kategorie M1. Smyslem celé úpravy je to, aby v souvislosti s vozidlem kategorie M1 nemohlo být prostřednictvím odpisů uplatněno jako výdaj více než 2 mil. Kč, a to bez ohledu na vstupní cenu vozidla. Obdobně se postupuje při pořízení vozidla na finanční leasing;

 • zpřesnění oznamovacích povinností o příjmech plynoucích do zahraničí a zahrnutí oznámení do formulářových podání.

FYZICKÉ OSOBY:

 • zrušení osvobození příspěvku na stavební spoření a státní podpory stavebního spoření;

 • zavedení limitu 40.000.000 Kč pro osvobození příjmu z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci při současném splnění časového testu;

 • změna určení limitu u dohod o provedení práce pro zdanění v samostatném základu daně daní vybíranou srážkou, který bude nově představovat procentuální část průměrné mzdy;

 • zavedení nové kategorie bezemisního vozidla ve vztahu ke zdanění příjmu zaměstnance při využití tohoto vozidla i pro soukromé účely. Příjem bude stanoven v hodnotě 0,25 % ze vstupní ceny bezemisního vozidla;

 • zrušení osvobození u tzv. manažerských stravenek, které ve formě nepeněžitého plnění na straně zaměstnance představovalo osvobozený příjem v plném rozsahu;

 • zavedení obecného limitu pro osvobození ostatních příjmů do výše 50.000 Kč platný i pro příležitostné bezúplatné příjmy; 

 • snížení limitu pro osvobození výhry z hazardních her na 50.000 Kč;

 • zrušení uplatnění nezdanitelné části základu daně z titulu zaplacených členských příspěvků odborové organizaci; z titulu úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání;

 • snížení limitu pro uplatnění 23 % sazby daně z příjmů fyzických osob z 48násobku na 36násobek průměrné mzdy;

 • zrušení slevy na studenta a sleva za umístění dítěte;

 • úprava v uplatnění slevy na druhého z manželů, kdy novou podmínkou pro uplatnění slevy bude péče o vyživované dítě do věku 3 let. Hranice vlastního příjmu druhého z manželů je zachována;

 • zařazení oznámení o vstupu do paušálního režimu do formulářových podání.

Platnost změn je upravena v přechodných ustanoveních. S konkrétním určením, zda se vás změna týká již nyní nebo až do budoucna, vám rádi pomůžeme.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na dane@facta.cz

DSC04207.jpeg
konsbal DP
bottom of page