top of page
city-element1-840x500.jpg

Konsolidační balíček – daň z přidané hodnoty

25. 10. 2023

V rámci projednáváním tzv. konsolidačního balíčku je novelizována celá řada zákonů a dalších právních předpisů. Hlavní změna zákona o dani z přidané hodnoty spočívá v redukci počtu sazeb daně z přidané hodnoty. Z dosavadních tří sazeb (21 %, 15 % a 10 %) budou zavedeny dvě sazby (21 % a 12 %).

DSC04234.jpg

V zákoně o dani z přidané hodnoty je vymezen nový pojem „tzv. vybraný osobní automobil“. Tento pojem se vztahuje k uplatnění nároku na odpočet daně, přičemž zákon o dani z přidané hodnoty nově stanovuje limit maximální výše daně 420 000 Kč, kterou může plátce u přijatého zdanitelného plnění nárokovat. Limit se uplatní pouze v případě, kdy je automobil pořizován jako dlouhodobý majetek. Tento limit se uplatní i u technického zhodnocení automobilu, kdy se tento nárok na odpočet přičítá k odpočtu uplatněném při jeho koupi. Vybraným osobním automobilem se rozumí automobil kategorie M1.

Změny v zákoně o dani z přidané hodnoty dále obsahují:

  • rozšíření okruhu plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně o dodání knih a poskytnutí obdobných služeb;

  • zpřesnění specifikace zahřívaných tabákových výrobků a zavedení množstevního dovozního limitu u dovozu pro osobní spotřebu, který je v limitu od daně osvobozen.

  • Vlivem redukce sazeb dochází k přeřazení vybraných zdanitelných plnění do nově stanovených sazeb. Dochází tak k úpravě příloh, které určují aplikaci příslušné sazby daně. Z dosavadních snížených sazeb daně se vyjímají např. vnitrostátní letecká hromadná pravidelná doprava cestujících, služby autorů a výkonných umělců a další služby, které byly ve snížené sazbě z důvodu platných opatření COVID-19 (např. kadeřnické a holičské služby). V případě zboží nově podléhají základní sazbě např. nealkoholické nápoje a květiny

  • Výše uvedené změny reflektují aktuální fázi projednávání konsolidačního balíčku, přičemž konsolidační balíček je ke dni vydání newsletteru zařazen na pořad schůze Senátu.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na dane@facta.cz

konsolidacni balicek DPH
bottom of page