top of page
city-element1-840x500.jpg

Finacial Accounting

25. 10. 2023

Properly maintained accounting is the most important source of information about your business and a prerequisite for its proper functioning.

 

Our team offers you a variety of cooperation options, from consulting to identify and solve potential problems to complete accounting, including annual accounts. We represent all our clients before the tax administrator on the basis of a power of attorney granted to a tax advisor, thereby taking full responsibility for the quality of our services.

We prepare financial accounting on our own software in our office, or we regularly work directly with clients at their premises.

 

 • ACCOUNTING

 • TAX RECORDS

 • CONSULTING

 • TAX RETURNS

 • BUSINESS DIRECTIVES

 • FINANCIAL STATEMENT

 • STATUTORY AUDIT

PRÁVNICKÉ OSOBY:

 • zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob z 19 % na 21 %;

 • úpravy ve zdanění celé řady zaměstnaneckých benefitů;

 • úprava v daňové uznatelnosti na stravování zaměstnance na straně zaměstnavatele;

 • rozšíření daňové uznatelnosti zaměstnavatele o sociální podmínky nebo péči o zdraví rodinného příslušníka zaměstnance;

 • rozšíření daňové uznatelnosti zaměstnavatele na provoz zařízení pro děti předškolního věku;

 • odstranění výjimky pro daňovou uznatelnost tichého vína do 500 Kč v souvislosti s reprezentací;

 • úpravy v oblasti mimořádných odpisů, které se nově budou vztahovat pouze na bezemisní vozidla a jejich prodloužení do roku 2028;

 • zavedení omezení ve výši odpisů v případě vozidel kategorie M1. Smyslem celé úpravy je to, aby v souvislosti s vozidlem kategorie M1 nemohlo být prostřednictvím odpisů uplatněno jako výdaj více než 2 mil. Kč, a to bez ohledu na vstupní cenu vozidla. Obdobně se postupuje při pořízení vozidla na finanční leasing;

 • zpřesnění oznamovacích povinností o příjmech plynoucích do zahraničí a zahrnutí oznámení do formulářových podání.

FYZICKÉ OSOBY:

 • zrušení osvobození příspěvku na stavební spoření a státní podpory stavebního spoření;

 • zavedení limitu 40.000.000 Kč pro osvobození příjmu z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci při současném splnění časového testu;

 • změna určení limitu u dohod o provedení práce pro zdanění v samostatném základu daně daní vybíranou srážkou, který bude nově představovat procentuální část průměrné mzdy;

 • zavedení nové kategorie bezemisního vozidla ve vztahu ke zdanění příjmu zaměstnance při využití tohoto vozidla i pro soukromé účely. Příjem bude stanoven v hodnotě 0,25 % ze vstupní ceny bezemisního vozidla;

 • zrušení osvobození u tzv. manažerských stravenek, které ve formě nepeněžitého plnění na straně zaměstnance představovalo osvobozený příjem v plném rozsahu;

 • zavedení obecného limitu pro osvobození ostatních příjmů do výše 50.000 Kč platný i pro příležitostné bezúplatné příjmy; 

 • snížení limitu pro osvobození výhry z hazardních her na 50.000 Kč;

 • zrušení uplatnění nezdanitelné části základu daně z titulu zaplacených členských příspěvků odborové organizaci; z titulu úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání;

 • snížení limitu pro uplatnění 23 % sazby daně z příjmů fyzických osob z 48násobku na 36násobek průměrné mzdy;

 • zrušení slevy na studenta a sleva za umístění dítěte;

 • úprava v uplatnění slevy na druhého z manželů, kdy novou podmínkou pro uplatnění slevy bude péče o vyživované dítě do věku 3 let. Hranice vlastního příjmu druhého z manželů je zachována;

 • zařazení oznámení o vstupu do paušálního režimu do formulářových podání.

Platnost změn je upravena v přechodných ustanoveních. S konkrétním určením, zda se vás změna týká již nyní nebo až do budoucna, vám rádi pomůžeme.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na dane@facta.cz

DSC04207.jpeg
konsbal DP
bottom of page