top of page
city-element1-840x500.jpg

Finacial Accounting

25. 10. 2023

Properly maintained accounting is the most important source of information about your business and a prerequisite for its proper functioning.

 

Our team offers you a variety of cooperation options, from consulting to identify and solve potential problems to complete accounting, including annual accounts. We represent all our clients before the tax administrator on the basis of a power of attorney granted to a tax advisor, thereby taking full responsibility for the quality of our services.

We prepare financial accounting on our own software in our office, or we regularly work directly with clients at their premises.

 

 • ACCOUNTING

 • TAX RECORDS

 • CONSULTING

 • TAX RETURNS

 • BUSINESS DIRECTIVES

 • FINANCIAL STATEMENT

 • STATUTORY AUDIT

DSC04234.jpg

V zákoně o dani z přidané hodnoty je vymezen nový pojem „tzv. vybraný osobní automobil“. Tento pojem se vztahuje k uplatnění nároku na odpočet daně, přičemž zákon o dani z přidané hodnoty nově stanovuje limit maximální výše daně 420 000 Kč, kterou může plátce u přijatého zdanitelného plnění nárokovat. Limit se uplatní pouze v případě, kdy je automobil pořizován jako dlouhodobý majetek. Tento limit se uplatní i u technického zhodnocení automobilu, kdy se tento nárok na odpočet přičítá k odpočtu uplatněném při jeho koupi. Vybraným osobním automobilem se rozumí automobil kategorie M1.

Změny v zákoně o dani z přidané hodnoty dále obsahují:

 • rozšíření okruhu plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně o dodání knih a poskytnutí obdobných služeb;

 • zpřesnění specifikace zahřívaných tabákových výrobků a zavedení množstevního dovozního limitu u dovozu pro osobní spotřebu, který je v limitu od daně osvobozen.

 • Vlivem redukce sazeb dochází k přeřazení vybraných zdanitelných plnění do nově stanovených sazeb. Dochází tak k úpravě příloh, které určují aplikaci příslušné sazby daně. Z dosavadních snížených sazeb daně se vyjímají např. vnitrostátní letecká hromadná pravidelná doprava cestujících, služby autorů a výkonných umělců a další služby, které byly ve snížené sazbě z důvodu platných opatření COVID-19 (např. kadeřnické a holičské služby). V případě zboží nově podléhají základní sazbě např. nealkoholické nápoje a květiny

 • Výše uvedené změny reflektují aktuální fázi projednávání konsolidačního balíčku, přičemž konsolidační balíček je ke dni vydání newsletteru zařazen na pořad schůze Senátu.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na dane@facta.cz

konsolidacni balicek DPH
bottom of page