top of page

Hana Zubrová

Tax Specialist

Hana Zubrová - Tax Specialist

Hana Zubrova_s.jpg

Hana absolvovala obor Podnikání a administrativa na České zemědělské univerzitě v Praze v roce 2003. Po úspěšném ukončení studia nastoupila na pozici pracovníka oddělení specializované kontroly na Finančním úřadě a pracovala na kontrolním oddělení správy daní.

 

Ve státní správě získala bohaté zkušenosti s prováděním daňových kontrol, zejména daně z příjmů právnických osob. Své odborné zkušenosti dále prohloubila při absolvování kurzu pro mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS.

Po více než deseti letech ve státní sféře se rozhodla pro změnu a nastoupila na pozici daňový specialista ve společnosti ECOVIS FACTA. Před nástupem na mateřskou dovolenou se zaměřovala především na daňové kontroly a daňové audity. Nyní je pro ostatní kolegy velkou podporou díky konzultacím z oblasti jednání se správci daně.

bottom of page